Thông tin liên hệ

Phòng xét nghiệm Cử nhân Nguyễn Minh Ngân

Địa chỉ: Số 52/15, đường Phú Lợi, Tổ 3, Khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0918355738

Email: nganlab@gmail.com

Website: www.minhnganxetnghiem.vn